Fundusze Europejskie

Tytuł Projektu:

Uruchomienie produkcji tkanin z włókien szklanych zaimpregnowanych innowacyjnym impregnatem otrzymywanym na bazie surowca odzyskanego z odpadu powstającego podczas produkcji tych tkanin

Wartość Projektu:

3 421 860,00 PLN

Wartość dofinansowania:

1 947 400,00 PLN

Cel Projektu:

Wzrost innowacyjności firmy przez wdrożenie innowacji opracowanej w wyniku prac B+R prowadzonych przez Proxim One.

Planowane Efekty:

Wyposażenie przedsiębiorstwa w infrastrukturę niezbędną do wdrożenia innowacji