Fundusze Europejskie

Tytuł Projektu:

Wzrost rozpoznawalności marki EUROWEK poprzez wdrożenie rekomendacji zawartych w strategii wzorniczej

Wartość Projektu:

4 532 550,00 PLN

Wartość dofinansowania:

2 556 500,00 PLN

Cel Projektu:

Celem projektu jest wzrost konkurencyjności PROXIM poprzez zastosowanie wzornictwa jako źródła innowacji

Planowane Efekty:

-Zainicjowanie w firmie działań związanych z profesjonalnym wzornictwem przemysłowym -Wzrost konkurencyjności dzięki wykorzystaniu wzornictwa -Poprawa komunikacji wewnętrznej i zewnętrznej -Trwałe ugruntowanie pozycji rynkowej