Informacja o wyborze Wykonawcy dotycząca zapytania ofertowego z dnia 06.11.2017 r. - dotyczącego realizacji usługi doradczej obejmującej przeprowadzenia audytu wzorniczego oraz opracowania strategii wzorniczej.

W dniu 14.11.2017 r. dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty dotyczącej przeprowadzenia audytu wzorniczego i opracowania strategii wzorniczej w ramach planowanego do realizacji projektu w ramach działania 1.4 wzór na konkurencję - etap I - Programu Operacyjnego Polska Wschodnia.

W wyniku dokonanej analizy ofert do realizacji przedmiotu zamówienia wyłoniono firmę:

REDO DESIGN STUDIO Radosław Nowakowski