W imieniu przedsiębiorstwa PROXIM SP. Z O.O. zapraszam do składania ofert na usługę przeprowadzenia audytu wzorniczego i opracowania strategii wzorniczej, zgodnie z załączonym zapytaniem ofertowym. Usługa realizowana będzie w przypadku otrzymania przez firmę dofinansowania z Programu Operacyjnego Polska Wschodnia działanie 1.4 „Wzór na konkurencję”.

Pobierz zapytanie ofertowe