Nr wniosku: POIR.03.02.02-00-0402/16

Tytuł wniosku: zakup i wdrożenie innowacyjnej technologii do produkcji materiałów budowlanych

Proxim sp. z o.o.

Celem projektu jest wdrożenie nowej technologii do produkcji budowlanej siatki kompozytowej – materiału budowlanego o podwyższonych parametrach w szczególności: konstrukcyjnych, izolacyjnych, o podwyższonej odporności na procesy starzenia. Materiał będzie wykorzystywany w budownictwie w tym w tunelingu i innych pracach agrotechnicznych i melioracyjnych. Siatka kompozytowa to innowacyjny odpowiednik dla ciężkich i korodujących siatek stalowych powszechnie stosowanych w branży wydobywczej, budowlanej i infrastrukturze.

Wartość projektu: 6 415 000,00 PLN

Wkład Funduszy Europejskich: 4 490 500,00 PLN